Tauhid 3T: Penjelasan Dan Pembelaan.

 

 Oleh: al-Syeikh ‘Abd.al-Razzaq bin ‘Abd. al-Muhsin al-Badr

Terjemahan: Mohd Amin Yaacob

 

 

 

Kata-kata Sambutan:

al-Syeikh Solih bin Fauzan bin ‘Abd. Allah al-Fauzan

 

 

Pendahuluan:

Dr ‘Abd. al-Razzaq bin ‘Abd. al-Muhsin al-Badr

 

 

 

Persoalan 1:

Dakwaan pembahagian tauhid merupakan akidah Triniti

 

Persoalan 2:

Dakwaan tauhid kepada tiga bahagian tidak termaktub dalam al-Qur’an dan
al-Sunnah serta tidak diketahui kalangan salaf

 

Persoalan 3:

Penolakan kenyataan mengatakan Ibn Abi al-‘Izzi bukan bermadzhab Hanafi

 

Persoalan 4:

Putarbelit Hassan bin Ali al-Saqqaf terhadap kenyataan Mulla Ali al-Qari

 

Persoalan 5:

Pengiktirafan golongan musyrikin mengenai kewujudan Allah

 

Persoalan 6:

Dakwaan bahawa golongan musyrikin arab tidak mengenali al-Rahman

 

Persoalan 7:

Pengiktirafan golongan musyrikin mengenai kewujudan Allah hanya disebabkan peristiwa

perdebatan dengan Nabi S.A.W.

 

Persoalan 8:

Keyakinan Hassan bin Ali al-Saqqaf peribadatan kepada selain Allah bukan perkara syirik

melainkan diyakini ia memiliki sebahagian sifat al-Rububiyah

 

Persoalan 9:

Pengingkaran golongan musyrikin terhadap kebangkitan setelah mati tidak menunjukkan
mereka tidak mengakui kewujudan Allah

 

Persoalan 10:

Kekeliruan Hassan bin Ali al-Saqqaf terhadap maksud al-Rabb serta al-Ilah