Kandungan
 Kata Pengantar PenyuntingKata Pengantar Pengarang
Bahagian A: 1 2 3 4 5 6 7 
Bahagian B: 1 2 3 4 5 6 7

 

Kandungan

Kata Pengantar Penyunting
Kata Pengantar Pengarang
 
Bahagian A:
Keutamaan Para Sahabat Secara Umum
1. Definisi Sahabat
2. Keadilan Para Sahabat
· Menjawab kritikan Syi‘ah al-Rafidhah terhadap “Keadilan” para sahabat
3. Pandangan Aneh Berkenaan Para Sahabat
· Menjawab kritikan Syi‘ah al-Rafidhah bahawa terdapat orang munafik di kalangan sahabat
· Menganalisa usaha menghubungkan antara Ahl al-Sunnah dan Syi‘ah al-Rafidhah
4. Para Sahabat Tidak Maksum
5. Para Sahabat Menurut al-Qur’an al-Karim
· Menganalisa sikap Syi‘ah al-Rafidhah terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang mengiktiraf kedudukan para sahabat
6. Para Sahabat Menurut al-Sunnah al-Nabawiyah
· Hadis Telaga Haudh: Jawapan kepada Syi‘ah al-Rafidhah kononnya para sahabat terhalang daripada Telaga Haudh di Akhirat.
7. Penjelasan Para Ilmuan Tentang Bahaya dan Hukuman Mencela Sahabat
 


Bahagian B:
Keutamaan Para Sahabat Secara Khusus

Pertama: Keutamaan Abu Bakar al-Shiddiq
1. Abu Bakar Beriman Tanpa Keraguan Mahupun Penangguhan
2. Pembelaan Abu Bakar Ke Atas Rasulullah
3. Abu Bakar Sahabat Yang Paling Dermawan
4. Seruan Memasuki Syurga Disebabkan Keutamaan Abu Bakar
5. Sambutan Ahli Syurga Untuk Abu Bakar
6. Abu Bakar Terpelihara Daripada Memasuki Neraka
7. Abu Bakar Adalah Sebaik-Baik Sahabat Dan Pemimpin Sahabat Yang Lain
8. Pujian Allah Ke Atas Abu Bakar Di Dalam al-Qur’an
9. Penghijrahan Abu Bakar Bersama Rasulullah
10. Allah Memilih Abu Bakar Sebagai Khalifah Menggantikan Nabi-Nya
· Menganalisa antara hadis yang menyuruh dibuka pintu rumah Abu Bakar dan pintu rumah ‘Ali bin Abi Thalib
11. Abu Bakar Sebagai Khalifah Setelah Kewafatan Rasulullah
· Menjawab beberapa tuduhan Syi‘ah al-Rafidhah dalam perlantikan Abu Bakar di dewan Bani Sa‘idah:
i. Perlantikan Abu Bakar berlaku dalam suasana kecoh
ii. Hanya segelintir sahabat yang membai‘ah Abu Bakar
iii. Para sahabat tergesa-gesa membai‘ah Abu Bakar sehingga mengabaikan urusan jenazah Rasulullah semata-mata untuk mengelakkan ‘Ali daripada jawatan khalifah
· Menjawab tuduhan Syi‘ah al-Rafidhah bahawa Abu Bakar merampas Tanah Fadak daripada Fathimah.
· Menjawab dakwaan Syi‘ah al-Rafidhah bahawa Fathimah marah kepada Abu Bakar.
· Menjawab dakwaan Syi‘ah al-Rafidhah bahawa Fathimah memulaukan Abu Bakar
· Menjawab dakwaan Syi‘ah al-Rafidhah bahawa Fathimah dikebumikan pada malam hari secara senyap-senyap kerana permusuhan antara Ahl al-Bait dan Abu Bakar
· Menjawab dakwaan Syi‘ah al-Rafidhah bahawa ‘Ali tidak membai‘ah Abu Bakar kecuali setelah enam bulan
· Menjawab tuduhan Syi‘ah al-Rafidhah bahawa ekspedisi Usamah bin Zaid berpatah balik kerana ingin menghalang jawatan khalifah daripada jatuh ke tangan ‘Ali
12. Kewafatan Abu Bakar
 
Kedua: Keutamaan ‘Umar al-Khaththab al-Faruq
1. Islamnya ‘Umar Membawa Kekuatan Serta Kemuliaan Kepada Islam
2. Keluarnya Segala Belenggu Dari Hati ‘Umar
3. ‘Umar Dikurniakan Ilham
4. Pendapat ‘Umar Sesuai Dengan Firman Allah
· Menjawab tuduhan Syi‘ah al-Rafidhah bahawa ‘Umar banyak membuat perubahan hukum pada zaman pemerintahannya.
5. Syaitan Takut Kepada ‘Umar Serta Melarikan Diri Daripadanya
6. Kuatnya Agama Dan Keimanan ‘Umar
7. ‘Umar Mewarisi Ilmu Rasulullah
8. ‘Umar Diberi Khabar Gembira Menjadi Penghuni Syurga
9. ‘Umar Diberi Khabar Gembira Akan Gugur Syahid
10. Kesempurnaan Kecintaan ‘Umar Kepada Rasulullah
11. Rasulullah Wafat Dalam Keadaan Meredhai ‘Umar
12. ‘Umar Penghalang Kepada Fitnah
13. Perlantikan ‘Umar Sebagai Khalifah Sesudah Abu Bakar
14. ‘Umar Gugur Syahid
· Menjawab tuduhan Syi‘ah al-Rafidhah bahawa ‘Umar menghalang hajat Rasulullah di akhir hayatnya untuk menulis wasiat perlantikan ‘Ali
15 Anak-Anak ‘Umar
 
Ketiga: Keutamaan Abu Bakar dan ‘Umar
1. Kesempurnaan Iman Abu Bakar Dan ‘Umar
2. Sebaik-baik Pemerintahan Menerusi Abu Bakar Dan ‘Umar
3. Abu Bakar Dan ‘Umar Teladan Bagi Umat Seluruhnya
4. Abu Bakar Dan ‘Umar Merupakan Mata Dan Telinga Rasulullah
5. Rasulullah Bersaksi Bahawa Abu Bakar Dan ‘Umar Adalah Penghuni Syurga
6. Pujian ‘Ali Terhadap Abu Bakar dan ‘Umar
 
Keempat: Keutamaan ‘Utsman bin ‘Affan Zu al-Nurain
1. ‘Utsman Di Kalangan Terawal Memeluk Islam
2. ‘Utsman Di Kalangan Terawal Berhijrah
3. Para Malaikat Malu Terhadap ‘Utsman
4. ‘Utsman Seorang Derwaman
5. ‘Utsman Berada Di Atas Kebenaran Pada Waktu Fitnah
6. ‘Utsman Memenuhi Seruan Allah Dan Rasul-Nya
7. Keutamaan ‘Utsman Di Sebalik Perang Badar, Uhud Dan Bai‘ah al-Ridhwan
8. ‘Utsman Dilarang Daripada Melepaskan Jawatan Khalifah
9. ‘Utsman Diangkat Menjadi Khalifah
10. Khabar Gembira Rasulullah Kepada ‘Utsman
· Dua manhaj Ahl al-Sunnah dalam mengkaji sejarah para sahabat
· Menjawab tuduhan bahawa ‘Utsman seorang yang pelembut sehingga tidak mampu menjadi khalifah yang berwibawa
· Menjawab tuduhan bahawa ‘Utsman melantik kaum kerabatnya sebagai gabenor
· Menjawab tuduhan bahawa Kelemahan kepimpinan ‘Utsman menyebabkan dia tidak mampu memerangi para pemberontak sehingga akhirnya mengakibatkan nyawanya sendiri
 
Kelima: Keutamaan Abu Bakar, ‘Umar dan ‘Utsman
· Pandangan Syi‘ah al-Rafidhah Terhadap Abu Bakar, ‘Umar dan ‘Utsman

Keenam: Keutamaan ‘Ali bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah
‘Ali, Sahabat Yang Sangat Banyak Kelebihannya
· Menganalisa asal usul gelaran Karramallahu Wajhah
· Menganalisa kata-kata sebahagian imam Ahl al-Sunnah bahawa “Belum ada riwayat dengan sanad-sanad yang baik berkenaan keutamaan sahabat yang lebih banyak daripada riwayat tentang keutamaan ‘Ali.”
· Menjelaskan sebab riwayat-riwayat tentang keutamaan ‘Ali banyak tercatit di dalam kitab Ahl al-Sunnah
· Menjelaskan salah guna Syi‘ah al-Rafidhah tentang riwayat-riwayat keutamaan ‘Ali yang tercatiti di dalam sekian banyak kitab Ahl al-Sunnah
1. ‘Ali Mencintai Allah Dan Rasul-Nya Dan Dia Dicintai Allah Dan Rasul-Nya
2. Mencintai ‘Ali Sebahagian Daripada Iman Manakala Membenci ‘Ali Sebahagian Daripada Kemunafikan
· Menjelaskan tindakan A’isyah, al-Zubair dan Thalhah dalam memerangi ‘Ali dalam Perang Jamal bukan kerana kebencian tetapi salah ijtihad
3. Kedudukan ‘Ali Di Sisi Rasulullah Seperti Kedudukan Harun Di Sisi Musa
· Menganalisa dan menjelaskan riwayat yang menerangkan tindakan Muawiyah dan para pemimpin Bani Umayyah yang mencela ‘Ali serta Ahl al-Baitnya di atas mimbar
4. ‘Ali Dan Rasulullah Merupakan Sebahagian Dari Sebahagian Yang Lain
5. ‘Ali adalah Maula Bagi Sekalian Orang Beriman
6. Mengasihi ‘Ali Bererti Mengasihi Rasulullah Manakala Membenci ‘Ali Bererti Membenci Rasulullah
7. Allah Mengampuni ‘Ali
8. ‘Ali, Sahabat Nabi Yang Paling Berilmu dan Pintu Kepada Kota Ilmu
9. Kebenaran Berada Di Tangan ‘Ali
· Menjelaskan sebab-sebab perbezaan ijtihad di sebalik Perang Jamal dan Perang Siffin
10. Penyaksian Rasulullah Terhadap Kesusahan dan Kesyahidan ‘Ali
· Dua manfaat besar daripada hadis-hadis berkenaan keutamaan ‘Ali
 
Ketujuh: Keutamaan Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman dan ‘Ali
1. Mereka Mempunyai Hubungan Perkahwinan dengan Rasulullah
2. Mereka Merupakan Khalifah Di Atas Jalan Kenabian

 Kandungan
 Kata Pengantar PenyuntingKata Pengantar Pengarang
Bahagian A: 1 2 3 4 5 6 7 
Bahagian B: 1 2 3 4 5 6 7