SEMBAHYANG JAMAK DAN QASAR

ADALAH SEDEKAH ALLAH.

 

 Penulis: Mohd Yaakub bin Mohd Yunus

 

 

 

 

 

Judul:

Sembahyang Jamak Dan Qasar Adalah Sedekah Allah.

 

Penulis:

Mohd Yaakub bin Mohd Yunus

[email protected]

 

Penyunting:

Hafiz Firdaus Abdullah

www.hafizfirdaus.com

 

Mohd Yaakub bin Mohd Yunus

 

Dianjurkan membuat salinan untuk tujuan pengajian ilmu. Tidak dibenarkan mengulang

cetak atau menyalin dengan apa cara jua untuk tujuan komersil tanpa keizinan bertulis

daripada penulis.

 

Cetakan Pertama: 2005

 

Penerbit:

Perniagaan Jahabersa

15, Jalan Dataran 3/3, Taman Kempas,

81200 Johor Bahru,

Johor Darul Takzim,

Malaysia.

 

Tel: 07-235 1602, 235 1605.

Fax: 07-235 1603

http://www.jahabersa.com.my

[email protected]

[email protected]