Syeikh Muhammad bin ‘Abd. al-Wahhab:

Tokoh Yang Dizalimi.

       

karangan : Mas’ud al-Nadwi

terjemahan : Mohd Amin Yaacob

 

 

Bab Keempat:

Hakikat Dakwah

 

Keburukan politik : Madzhab fekah al-Syeikh al-Imam : Akidah beliau

Tauhid serta syarat-syaratnya

Memohon kepada selain Allah ketika musibah atau memohon selain-Nya di samping memohon kepada-Nya

al-Istigoshah : al-Tawassul : al-Isti’azah : Bersumpah kepada selain Allah : Menziarahi kubur

 

 

Sumber Rujukan Sejarah

Sumber Rujukan Keagamaan