Syeikh Muhammad bin ‘Abd. al-Wahhab:

Tokoh Yang Dizalimi.

       

karangan : Mas’ud al-Nadwi

terjemahan : Mohd Amin Yaacob

 

 

Bab Pertama:

al-Syeikh Muhammad bin ‘Abd. al-Wahhab: Kehidupan serta perjuangan

 

Semenanjung Tanah Arab ketika umat Islam maju : Muhammad bin ‘Abd. al-Wahhab

Dunia Islam ketika lahirnya al-Syeikh al-Imam : Negeri Najd sebelum lahirnya al-Syeikh al-Imam

Kelahiran al-Syeikh al-Imam : Pembesaran al-Syeikh al-Imam : Perjalanan menuntut ilmu 

Dalam lapangan dakwah : Menetap di daerah ‘Uyainah pada 1157H/1744M

Seruan dakwah mendapat sekatan di ‘Uyainah : Menetap di al-Dar’iyyah pada 1157-1158H

Sokongan al-Amir (penguasa) Muhammad bin Saud : Era peringkat pertama

Ibn Mu’ammar menyesal di atas tindakannya : Dalam lapangan dakwah

Penyebaran seruan dakwah : Dakwah di luar Najd : Ibn Dawwas serta para penentang lain

Meninggal dunia : Kelebihan utama : Kelebihan lain : Anak-anak serta cucunya

 

 

Sumber Rujukan Sejarah

 Sumber Rujukan Keagamaan