Soalan:

Sesudah kita membeli sesuatu, patutkah kita berkata kepada penjual itu ‘saya beli’ dan si penjual itu pula berkata ‘saya jual’. Ustaz tolong jelaskan.

Noratiqah, Raub, Pahang.

 

Jawapan:

Apabila melakukan sesuatu perniagaan seperti jual beli, Allah berfirman: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. [al-Nisa’ 4:29]

Melakukan jual beli sambil menyebut “Saya jual” dan “Saya beli” menunjukkan adanya keredhaan, persetujuan dan suka sama suka di antara penjual dan pembeli. Namun ia bukanlah satu-satu cara bagi membuktikan keredhaan tersebut. Mengangguk kepala, air muka yang tersenyum atau penyerahan/penerimaan barang dengan cara yang baik dapat juga membuktikan keredhaan dan suka sama suka di antara penjual dan pembeli.