Syeikh Muhammad bin ĎAbd. al-Wahhab:

Tokoh Yang Dizalimi.

       

karangan : Masíud al-Nadwi

terjemahan : Mohd Amin Yaacob

 

 

Bab Kelima:

Pertuduhan serta pembohongan terhadap al-Syeikh Muhammad ĎAbd. al-Wahhab

dan pergerakan dakwahnya

 

Istilah Wahabi  : Penentang pertama al-Syeikh al-Imam : Penentang utama lain yang sezaman

Kepelbagaian pembohongan terhadap al-Syeikh al-Imam : Pelbagai pembohongan lain

Meruntuhkan kubah yang dibina di atas kubur Rasulullah

Penyaksian tokoh Inggeris : Pertuduhan ajaib

 

 

Sumber Rujukan Sejarah

 Sumber Rujukan Keagamaan