Soalan:

Saya ingin bertanya, macam mana cara nak baca syahadah yang betul: (1) asyhadu anla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Atau (2) asyhadu allah ilahaillallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.

 

Jawapan:

Bacaan yang betul ialah asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.