Soalan:

Apa yang kita maklum, dua kalimah syahadah hanya akan sah apabila kedua-dua bahagian syahadah tersebut diikrarkan sekali gus. Saya ingin bertanya, berapa lamakah jarak masa yang dibenarkan antara kedua-dua bahagian syahadah tersebut?

 

Jawapan:

Terbaik ialah melafazkan dua kalimah syahadah sekali gus. Boleh dipisahkan untuk tempoh yang sementara, seperti untuk menarik nafas atau menyemak lafaz seterusnya. Apa yang tidak dibolehkan ialah ia dipisahkan untuk tempoh yang lama, seperti membaca kalimah syahadah yang pertama lalu pergi ke tandas, kemudian baru membaca kalimah syahadah yang kedua.