Soalan:

Benarkah orang Islam digalakkan membaca surah Yaasin untuk orang yang sedang nazak bagi memudahkan rohnya keluar. Adakah terdapat dalil yang mengatakan demikian?

Emelia Ahmad Rashidi, Parit, Perak.

 

Jawapan:

Amalan ini merujuk kepada sebuah riwayat yang bermaksud: Bacalah ke atas orang kalian yang akan meninggal dunia surah Yasin. Namun darjat riwayat ini adalah lemah (dha’if). [Dr. Ibrahim ‘Ali al-Sayyid – al-Ahadits wa al-Atsar al-Waridah fi Fadhail Surah al-Qur’an al-Karim: Dirasat wa Naqd, no: 271]

Apa yang sahih daripada Rasulullah ialah mengajar atau membimbing orang yang nazak untuk mengucapkan La ilaha illalLah sebagaimana hadis berikut: Talqinkanlah orang kalian yang akan meninggal dunia La ilaha illalLah. [Shahih Muslim, no: 1524/916] Bimbangan ini sekadar yang mampu dilakukan oleh orang yang sedang nazak tersebut.