Soalan: 

Apakah hukumnya kita makan sayur-sayuran atau buah-buahan yang bajanya daripada najis binatang?

Aida, Batu Caves, Selangor.

 

 

Jawapan:

Dalam ilmu fiqh Islam, ada satu bab yang disebut sebagai “istihalah”. Ia bermaksud sesuatu yang telah mengalami proses perubahan kimia sehingga hukumnya berubah berdasarkan keadaan yang yang terkini. Perubahan hukum boleh jadi dari halal kepada haram atau haram kepada halal. Satu contoh istihalah ialah jus anggur di mana hukum asalnya halal. Apabila ia berubah menjadi wine, hukumnya berubah menjadi haram. Seterusnya apabila wine tersebut berubah menjadi cuka, hukumnya berubah menjadi halal.

Merujuk kepada baja najis, ia asalnya haram untuk dimakan. Namun apabila ia telah mengalami perubahan kimia ketika diserap oleh akar pokok dan diproses oleh “sistem pokok” hingga menghasilkan sayur dan buah, maka hukumnya menjadi halal untuk dimakan.