Soalan:

Siapakah yang akan menjadi wali kepada anak luar nikah?

Syazana, Kuala Muda, Kedah.

Jawapan:

Wali kepada anak luar nikah ialah wali hakim, iaitu wali yang dilantik atau diwakilkan oleh pihak pemerintah.