Soalan:

Sayaseorang pelajar IPTA yang sangat sibuk sehingga tidak sempat untuk mendirikansolat dalam waktunya. Bolehkah saya mendirikan solat Zohor dalam waktu Asar dansebaliknya?

Ani, Kelantan.


Jawapan:

Solathendaklah didirikan dalam waktu yang ditetapkan. Namun jika menghadapi kesukaranumpama kesibukan belajar, kesibukan bekerja, tersangkut dalam kesesakan lalulintas, keletihan, sakit dan sebab-sebab lain yang munasabah, dibolehkanmenjamakkannya. Iaitu mendirikan solat Zohor bersama solat Asar (4+4=8 rakaat)dalam waktu Zohor (jamak taqdim) atau mendirikan solat Zohor bersamasolat Asar (4+4=8 rakaat) dalam waktu Asar (jamak takhir). Solatdidirikan dalam bentuk yang sempurna (4 rakaat) dan bukan qasar (2 rakaat).Qasar hanya dibolehkan ketika musafir.

Rasulullah SAWsendiri pernah menjamakkan solat Zohor dan Asar serta menjamakkan solat Maghribdan Isyak di Madinah tanpa dalam suasana ketakutan atau musafir. Ini bagimenunjukkan kemudahan Islam kepada umatnya [Shahih Muslim, no: 705]