Soalan:
Mengapakah kita memiliki empat mazhab dan mazhab manakah yang sesuai untukkita di Malaysia?

Norshahira, Negeri Sembilan.


Jawapan:

Soalan ini memerlukan penjelasan yang panjang. Sila kaji buku saya “Pedoman-PedomanBermazhab Dalam Islam” terbitan Jahabersa atau di www.hafizfirdaus.com bagimencari jawapannya.