Soalan:

Saya ingin bertanya, apakah hukum bagi wanita yang bekerja di atas kapal laut sehingga perlu berada di laut selama berbulan-bulan?

Erlina, Negeri Sembilan.

 

Jawapan:

Dalam al-Qur’an terdapat sebuah kisah: Dan ketika dia (Nabi Musa) sampai di telaga air negeri Madyan, dia dapati di situ sekumpulan lelaki sedang memberi minum (binatang ternak masing-masing) dan dia juga dapati di belakang mereka dua perempuan yang sedang menahan kambing-kambingnya.

Dia (Nabi Musa) bertanya: “Apa hal kamu berdua?” Mereka menjawab: “Kami tidak memberi minum (kambing-kambing kami) sehingga pengembala-pengembala (lelaki) itu membawa balik binatang ternak masing-masing dan bapa kami seorang yang terlalu tua umurnya.” Maka Musa pun memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. [al-Qasas 28:23-24]

Kisah ini memberikan beberapa kesimpulan hukum. Pertama, kerjaya wanita adalah di rumah seperti menguruskan rumah dan pendidikan anak-anak. Wanita hanya keluar bekerjaya apabila kaum lelaki, sama ada suami atau ayahnya, tidak dapat keluar mencari nafkah asasi keluarga. Dua wanita di atas hanya keluar rumah bekerjaya disebabkan ayah mereka yang sudah terlalu tua.

Kedua, apabila keluar bekerjaya, hendaklah wanita memilih kerjaya yang tidak melibatkan percampuran antara lelaki dan wanita. Dua wanita dalam kisah di atas tidak bercampur dengan kaum lelaki untuk memberi minum kambing-kambing mereka, sebaliknya menunggu di belakang.

Ketiga, kerjaya wanita hanya bersifat sementara sehingga ada lelaki yang dapat membantu menyediakan nafkah mereka. Dalam kisah di atas dan ayat-ayat seterusnya, Nabi Musa mengambil alih tugas menjaga kambing-kambing tersebut.

Justeru bagi kerjaya di atas kapal laut atau apa-apa kerjaya lain, hendaklah wanita yang bertaqwa kepada Allah memerhatikan tiga hukum di atas dengan baik. Selain itu hendaklah diperhatikan aspek-aspek lain seperti kemudahan beribadah, menutup aurat, tidak berhias, kerjaya yang sesuai dengan fitrah wanita dan terdapat keperluan masyarakat dalam kerjaya tersebut.