Soalan:

Saya ada membeli sebuah komputer riba tetapi dengan cara pinjaman di mana bayaran pendahuluan tidak diperlukan. Akan tetapi harga peralatan tersebut telah menjadi sekali ganda dari harga asal. Apakah hukumnya?

Sakinah Wahab, Kelantan.

Jawapan:

Kebanyakan ahli ilmu berkata jual-beli seperti ini adalah harus dan ia bukan riba. Ini dengan syarat pembeli sejak awal telah dimaklumkan beza harga antara pembelian secara tunai dan secara ansuran. Apabila pembeli ingin membeli secara ansuran dan berlaku persetujuan antara pembeli dan penjual, tidak boleh ada pertukaran syarat-syaratnya pada masa kemudian.