Soalan: 

Bagaimana untuk kita mendapat ilmu yang bermanfaat? Bagaimana kita nak tahu ilmu yang kita tuntut itu tidak terpesong kerana ada di kalangan kita yang jahil tentang ilmu agama?

Sara Alias, Johor Bahru.

Jawapan:

Setiap kali membaca surah al-Fatihah, kita membaca ayat ini yang sebenarnya merupakan satu doa kepada Allah: Ihdinas shiratal mustaqim yang bermaksud Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jika kita membacanya dengan penuh kesedaran, kekhusyukan dan harapan, Allah akan menunjuk kepada jalan yang lurus.

Allah akan menunjuk kepada ustaz dan ustazah yang jujur berilmu, kuliah-kuliah agama yang bermanfaat, buku-buku agama yang berfakta dan rakan-rakan yang memberi pengaruh positif dunia dan akhirat.

Selain itu hendaklah berusaha dengan niat suci tidak lain untuk menjadi muslim yang baik dan lebih baik. Usaha seperti ini sekali lagi akan mendapat pimpinan daripada Allah: Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. [al-Ankabut 29:69]