Pengenalan Ringkas

Kepada Ilmu Ushul al-Tafsir

 

 

 oleh

al-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin

 

Penterjemah:

Fadlan bin Mohd. Othman

 

TERUSKAN BACAAN