©
Hakcipta terpelihara
 

KANDUNGAN                                  

Kata Pengantar oleh Prof. Dr. Abdulfatah Haron   

Pendahuluan                                                         

  Tohmahan Pertama:                                        

Ibn Taimiyyah Dan Ibn al-Qayyim Pencetus Fahaman Tajsim Dan Tashbih.

  Tohmahan Kedua:                                                         

Ibn Taimiyyah Menolak Konsep Takwil

 Tohmahan Ketiga:                                                          

Para Pendukung Sunnah Di Malaysia Hanyalah Pengikut Gerakan Wahabiyyah Dan Bukannya Ahli Sunnah Yang Sebenar.

  Tohmahan Keempat:                                                      

Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab Berasal Dari Najd, Negeri Tempat Munculnya Tanduk Syaitan.

  Tohmahan Kelima:                                                         

Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab Mendakwa Nabi Adam Melakukan Syirik.

  Tohmahan Keenam:                                                       

Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab Mentafsirkan Kalimah Syahadah Dengan Tafsiran Yang Menyalahi Ijma.

  Tohmahan Ketujuh:                                                        

Para Pendukung Sunnah Malaysia Penyemai Bibit Perpecahan, Fahaman Radikal Dan Anti Kerajaan.

  Tohmahan Kelapan:                                                      

Al-Albani Banyak Membuat Kesilapan Dan Percanggahan Dalam Penilaian Darjat Hadis.

  Tohmahan Kesembilan:                                                  

Pendukung Sunnah Di Malaysia Tidak Faham Konsep Bidah.

  Tohmahan Kesepuluh:                                                    

Para Pendukung Sunnah Malaysia Sebenarnya Adalah Penentang Sunnah Lagi Jahil Tentang Kaedah-Kaedah Fiqh Dan Usul Fiqh.

  Tohmahan Kesebelas:                                                    

Para Pendukung Sunnah Malaysia Menolak Ijma’ Dan Merupakan Pembuat Bid’ah Yang Sebenar.

Penutup                                                                                  

Rujukan                                                                                 

 


al-Firdaus.Com Oleh Dr. Azwira Adul Aziz

Kandungan
  Tohmahan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Penutup   Rujukan