Menjawab 17 Fitnah Terhadap Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah

Syaikh Murad Syukri ~ (Ustaz Badrul Hisyam bin Sulaiman.)

 

 
   

 

Kandungan                                                                            

 

Kata Pengantar Penterjemah

Kata Pengantar Pengulas

Kata Pengantar Pengarang

 1. Menjawab Fitnah: Qidam al-ĎAlam bi al-Nauí (قدم العالم بالنوع)            

 2. Menjawab Fitnah: Al-Hawadits Allati La Awwala Laha (الحوادث التي لا أول لها)         

 3. Menjawab Fitnah: Allah Memiliki Batasan (الحد)                                                     

 4. Menjawab Fitnah: Allah Memiliki Arah (الجهة)    

 5. Menjawab Fitnah: Allah Berjisim (التجسم)             

 6. Menjawab Fitnah: Berlaku Perbuatan Perbuatan Baru Pada Zat Allah (حلول الحوادث بذات الله)

 7. Menjawab Fitnah: Allah Berkata-Kata (كلام الله)   

 8. Menjawab Fitnah: Kebinasaan Neraka (فناء النار

 9. Menjawab Fitnah: Pergerakan Bagi Allah (الحركة)           

 10. Menjawab Fitnah: Nabi Duduk Di Atas Arasy (إجلاس النبي على العرش)                                     

 11. Menjawab Fitnah: Allah Menetap Di Atas Belakang Nyamuk (الاستقرار على ظهر بعضة)    

 12. Menjawab Fitnah: Keaslian Taurat dan Injil (تبديل التورات والإنجيل)        

 13. Menjawab Fitnah: Tiada Kiasan Dalam Bahasa (المجاز في اللغة

 14. Menjawab Fitnah: Masalah-Masalah Aqidah Dan Persoalan Ijtihad (مسائل العقيدة والاجتهاد)

 15. Menjawab Fitnah: Masalah Talak (الطلاق)            

 16. Menjawab Fitnah: Masalah Tawasul (التوسل)       

 17. Menjawab Fitnah: Masalah Ziarah Kubur Nabi (شد الرحل إلى قبره النبي)                                      

Kata Penutup