SEMBAHYANG JAMAK DAN QASAR

ADALAH SEDEKAH ALLAH.

 

 Penulis: Mohd Yaakub bin Mohd Yunus

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR

 

 

Segala puji bagi bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepada-Nya kita memohon dan kepada-Nya jua kita meminta ampun. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kesesatan. Barangsiapa yang tersesat, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk kecuali hanya Dia. Saya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Saya bersaksi bahawasanya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.[1]

 

 Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya - zuriat keturunan - lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu.[2]

 

 Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang tepat - benar (dalam segala perkara), Supaya Ia memberi taufiq dengan menjayakan amal-amal kamu, dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah) sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan.[3]

 

 

Selanjutnya, sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam . Sedangkan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dan .semua yang diada-adakan adalah bid’ah. Semua yang bid’ah adalah sesat dan semua yang sesat tempat kembalinya adalah neraka.

 

         Setiap manusia pasti akan menghadapi keadaan yang memerlukannya untuk mengqasar atau menjamakkan sembahyangnya. Sebagai contoh setiap insan pasti akan menempuh satu perjalanan (safar) yang mana syari’at telah membenarkan sembahyang itu dijamak dan juga diqasarkan. Namun begitu ramai di antara kita yang tidak mahu melakukan rukhshah (keringanan) yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita kerana menurut sangkaan mereka persyaratan untuk dibolehkan sembahyang itu diqasar dan dijamakkan belum dipenuhi. Malah ada juga yang beranggapan bahawa bersembahyang secara sempurna tanpa mengqasarkannya adalah lebih diutamakan ketika dalam perjalanan. Penulis berpendapat bahawa kekeliruan ini berpunca dari kurangnya pendedahan terhadap beberapa tatacara mengqasar dan menjamakkan sembahyang seperti yang pernah diamalkan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam serta para sahabatnya radhiallahu 'anhum. Mencontohi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam segala bentuk ibadah merupakan sesuatu yang disyari’atkan kerana baginda merupakan contoh ikutan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Ini sebagaimana  Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

            

Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang).[4]

 

 

Apatah lagi dalam ibadah sembahyang ini telah ada arahan dari baginda shallallahu ‘alaihi wasallam sendiri untuk hanya mengikuti tatacara yang diajar oleh baginda. Ini sebagaimana sabdanya:

 

Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku bersembahyang.[5]

 

 

            Di samping itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga telah menyatakan bahawa generasi yang terbaik yang patut dijadikan tauladan bagi seluruh umat Islam adalah umat pada kurunnya yang termasuk baginda sendiri serta para sahabatnya radhiallahu 'anhum. Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

 

Umatku yang terbaik adalah umat dikurunku, kemudian umat yang sesudahnya dan umat yang sesudahnya lagi.[6]

 

 

            Berdasarkan dari dalil-dalil di atas penulis dengan sedaya upaya menyusun buku berkaitan sembahyang jamak dan qasar ini berpaksikan kepada sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, amalan para Sahabat baginda radhiallahu 'anhum serta para salafussoleh. Penulis namakan buku kecil ini sebagai “Sembahyang Jamak Dan Qasar Adalah Sedekah Allah” dengan tujuan untuk menggalakkan para pembaca supaya menerima rukhshah (keringanan) pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagaimana yang didatangkan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam tanpa terlalu terikat dengan amalan kebiasaan di negara kita Malaysia yang adakalanya tidak begitu selari dengan sunnah Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam.

 

Penulis akui bahawa beberapa isu yang penulis ketengahkan dalam buku ini sebenarnya termasuk dalam perkara-perkara yang terdapat perbezaan pendapat di antara ulama’ yang muktabar. Namun begitu penulis berpegang kepada manhaj bahawa selagi ianya tidak bertentangan dengan syari’at, maka kita seharus sedaya upaya untuk memberikan pendapat yang lebih mendatangkan kemudahan kepada umat Islam. Manhaj ini sebenarnya adalah manhaj Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Umm al-Mukminun ‘Aishah radhiallahu 'anha:

 

Tidaklah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam jika diberi dua pilihan kecuali baginda memilih yang paling mudah di antaranya selagi tidak mengandungi dosa.[7]

 

 

            Apapun jua penulis tetap terbuka dalam menerima sebarang teguran ataupun pembetulan dari mana-mana pihak dalam rangka untuk berpegang kepada pendapat yang lebih tepat berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagaimana yang difahami dan diamalkan oleh generasi salafussoleh.

 

Semoga buku ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk kita sama-sama berusaha memperbaiki tatacara sembahyang kita agar bertepatan dengan sunnah Nabi shalallahu 'alaihi wasallam. Penghargaan dan terima kasih kepada guru-guru yang banyak mengajar penulis tentang sifat sembahyang sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi shalallahu 'alaihi wasallam seperti Ustaz Rasul Dahri, Dr. Abdullah Yassin dan Ustaz Hussain Yee. Setinggi penghargaan juga kepada kedua ibu bapa yang dihormati, seluruh ahli keluarga yang dikasihi terutamanya isteri yang tercinta Wan Haslini Wan Kamaruzaman, rakan dan sahabat terutamanya Tuan Hassan Tuan Lah seorang insan yang banyak mendorong penulis untuk mempelajari ilmu fiqh, Hafiz Firdaus Abdullah yang telah meminjamkan kepada penulis sumber-sumber rujukan, khasnya kitab-kitab hadis yang disemak semula oleh Syaikh Nasiruddin al-Albani dan Syaikh Syu‘aib al-Arna’uth, Ustaz Mohd Fikri Che Hussain (Alamghiri), Muhammad Khairul (Abu Adam), Muhammad Rafiq (Saw Eng Sian), Abu Nurul Muhammad Affendi, Khairul Amin (Kamin dari al-Ahkam.net), Zayed (al-Ahkam.net), Dr. Imran dan seluruh ahli Fikrah Net atas sokongan dan dorongan yang kesemua mereka ini berikan sehingga tersusunnya buku ini. Semoga Allah membalas jasa mereka dengan ganjaran pahala yang lebih baik di dunia dan akhirat. Semoga amalan yang baik dan ilmu yang berfaedah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

 

Sekian Wassalaam.

Mohd Yaakub Bin Mohd Yunus

Rabiulawal 1426 / April 2005


 

[1] Aali-‘Imraan (3) :102

[2] al-Nisaa’ (4) : 1

[3] al-Ahzaab (33) : 70-71

[4] al-Ahzaab (33) : 21

[5] Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-Azan, hadis no. 631.

[6] Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-Manaaqib, hadis no. 3650.

[7] Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-Hudud, hadis no. 6786.