MENDULANG CINTA ILAHI

DENGAN ITTIBA’ AL-RASUL

Mohd. Hairi Nochi


MUKADIMAH

Penulis amat yakin dan percaya bahawa dengan hanya membaca judul buku ini tentunya ramai di kalangan para pembaca yang budiman sekalian tidak sabar-sabar untuk menelaah isi kandungannya dengan telaah yang lebih serius dan mendalam.

Begitulah ciri-ciri orang yang benar-benar beriman dan cinta kepada Tuhannya. Kecintaan mereka ini tidak hanya bernoktah kepada pengakuan di bibir sahaja akan tetapi juga disusuli dengan upaya untuk mengetahui dan seterusnya mempraktikkan cara-cara yang syar’i dalam usaha menggapai cinta agung tersebut dalam erti kata yang sebenarnya.  Alhamdulillah, semua ini telah penulis kupas dalam risalah pertama buku ini yang diberi judul Mendulang Cinta Ilahi Dengan Ittiba’ Al-Rasul.

  Bersamaan risalah ini juga disertakan beberapa risalah lain yang dirasakan amat wajar untuk ditelaah oleh para pembaca yang budiman. Antaranya ialah risalah yang diberi judul Mengenal Hakikat Deenul Islam Menerusi Manhaj al-Salaf al-Shalih. Risalah ini antara lainnya menjelaskan kepada sidang pembaca tentang bagaimana manhaj atau cara yang benar dalam mempraktikkan agama ini iaitu agama Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Secara lebih mendalam, risalah ini menekankan akan peri pentingnya umat Islam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam ini sesuai dengan kefahaman dan amalan generasi khairul qurun (kurun terbaik) umat ini, iaitu generasi al-Salaf al-Shalih.

  Sejurus selesai membaca risalah kedua di atas, para pembaca akan dibawa kepada mengenal ciri-ciri umat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang bakal dihalau daripada mendatangi telaga al-Haudh baginda shallallahu ‘alaihi wasallam pada Hari Kiamat kelak.

Pengenalan kepada ciri-ciri golongan ini amat penting agar umat Islam dapat mengambil langkah berpada-pada supaya tidak terjebak kepada perbuatan yang akhirnya menjadikan mereka termasuk dalam golongan yang dimaksudkan, na’udzubillahi min dzalik. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenai golongan yang dimaksudkan, silalah kaji risalah ketiga di dalam buku ini yang berjudul Mengenal Umat Nabi Yang Terusir.

  Setelah selesai membaca tiga risalah awal di atas, para pembaca akan disajikan pula  sebuah risalah yang saya judulkan sebagai Mengenal Watak dan Ciri-Ciri Ahl al-Bid’ah, iaitu sebuah risalah yang menghuraikan secara lebih terperinci akan kriteria golongan yang telah dihukum sebagai Ahl al-Bid’ah atau pelaku bid’ah dalam agama.

Termasuk dalam perbahasan risalah ini ialah beberapa penjelasan para alim ulama muktabar Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah berkenaan status hukum golongan ini menurut kaca mata syarak serta peringatan akan bahayanya umat Islam daripada bermuamalah dengan golongan berkenaan.

  Menyentuh mengenai isu bid’ah, tentunya ramai di kalangan kita yang ingin tahu sebab mengapa amalan-amalan bid’ah ini tetap subur dan mendarah daging dalam masyarakat Islam. Ini meskipun telah jelas dalil-dalil al-Qur’an dan al-Sunnah sahihah yang menyelisihinya. Bagi mengetahui apakah sebab-sebab itu, mari kita singkap perbahasan artikel kelima buku ini yang berjudul Mereka Sering Beralasan!

  Masih berkaitan dengan persoalan bid’ah, iaitu perbahasan terhadap ucapan salah seorang tokoh Salaf yang menyatakan bahawa bid’ah adalah sesuatu yang lebih dicintai Iblis berbanding kemaksiatan. Sekilas baca, tentu sahaja kenyataan ini dilihat sebagai tidak rasional. Walau bagaimanapun, bagi mendapatkan kepastian akan sejauh manakah rasionalnya kenyataan ini, silalah kaji risalah keenam buku ini yang diberi judul Mengapa Bid’ah Lebih Dicintai Iblis Berbanding Maksiat?

Risalah seterusnya berjudul Siapakah al-Ghuraba’?. Risalah ini menerangkan kepada sidang pembaca akan ciri-ciri khusus sebahagian umat akhir zaman yang telah dijamin kebahagiaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Mereka itulah yang disebut-sebut oleh baginda shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai al-Ghuraba’ atau ‘golongan yang asing’ sebagai akibat keteguhan mereka meniti di atas manhaj beragama yang benar dalam suasana dunia dan umat kian mengasingkan manhaj ini dan sesiapa jua yang berada di atasnya.

Peringatan Kepada Para Penyebar Hadis Palsu adalah judul yang dipilih bagi menduduki risalah kelapan buku ini. Di dalam risalah ini dijelaskan beberapa ancaman yang disediakan oleh Allah dan Rasul-Nya khususnya kepada mereka yang gemar menyebarkan hadis-hadis atau riwayat-riwayat palsu yang didustakan ke atas nama Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Menyusuli risalah kelapan di atas ini ialah risalah yang memuatkan beberapa hujah bantahan ke atas mereka yang membolehkan beramal dengan hadis-hadis dhaif (lemah) tanpa sebarang syarat sebagaimana yang digariskan oleh para ahli hadis (muhaddisin). Risalah yang dimaksudkan diberi judul Bolehkah Beramal Dengan Hadis Dhaif Secara Mutlak?

Mengakhiri perbincangan buku ini ialah risalah berjudul Keutamaan Tauhid dan Bahaya Syirik yang akan menjelaskan bahaya syirik kepada akidah umat Islam, disusuli beberapa contoh keyakinan atau amalan dalam masyarakat yang boleh menjerumuskan umat kepadanya.

Demikian sepuluh buah risalah yang dimuatkan di dalam buku yang serba ringkas ini. Didoakan semoga kesemua risalah ini dapat memberikan sumber informasi yang berguna kepada para pembaca khususnya dalam upaya meningkatkan kefahaman dan penghayatan beragama yang benar mengikut acuan ajaran Islam yang sebenar. Amin!

 

Sekian, selamat membaca.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

Penulis

Mohd Hairi Nonchi

Kampung Puyut,

Lahad Datu, Sabah.