Assalamualaikum warahmatullah,

Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta‘ala
buku terbaru saya kini sudah diterbitkan:

Judul: Apakah Jihad Di Jalan Allah ? (Buku 2): Hukum
dan Syarat-syarat Jihad.


Penerbit: Jahabersa, Johor Bahru (07-2351602, 2351605;
e-mel: jahabers at tm dot net dot my)

Saiz buku: 8.5 x 6, 179 mukasurat.

Harga: RM10.00

Ulasan ringkas:

Buku ini ialah siri kedua daripada buku Apakah Jihad
Di Jalan Allah ? Sebelum ini, Alhamdulillah, telah
terbit siri pertama (Jahabersa 2003) yang memberi
tumpuan kepada Definisi, Kepentingan dan Kemuliaan
amalan jihad di jalan Allah. Buku kedua ini
insya-Allah akan membahas Hukum dan Syarat-syarat yang
berkaitan dengan amalan jihad di jalan Allah
berdasarkan nas-nas al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih
serta dilengkapi dengan penjelasan para ulama’ Islam
yang muktabar.

Insya-Allah para pembaca akan menemui beberapa poin
penting dalam siri kedua ini, antaranya:

1. Jihad di jalan Allah bukanlah satu amalan yang
berdasarkan semangat semata-mata tetapi ia adalah
amalan yang berteraskan ilmu yang mendalam, pemikiran
yang matang dan pandangan yang luas. Orang yang
melaksanakan operasi perang atas dasar semangat
semata-mata tidak dikira sebagai berjihad di jalan
Allah dan jika dia gugur, tidak mendapat darjat syahid
di sisi Allah. Bahkan mungkin diazab disebabkan
kemudaratan yang dibawanya kepada umat Islam yang lain
serta kerosakan kepada muka bumi ini.

2. Undang-undang peperangan seperti tidak memerangi
warga sivil (orang awam), berbuat baik kepada tawanan
perang, tidak merosakkan harta benda dan sebagainya
telah pun digariskan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah
serta para ahli fiqh Islam sejak beratus tahun yang
lalu. Ia jauh mendahului undang-undang yang digubal
oleh negara Barat masa kini seperti Persidangan Geneva
dan lain-lain. Demikianlah kekayaan fiqh Islami yang
mungkin tidak disedari oleh sebahagian kita.

3. Memerangi warga sivil (orang awam) dan merosakkan
harta benda awam tidak boleh dihalalkan atas label
“Jihad di jalan Allah.” Malah yang benar ia adalah
tindakan yang berada di luar jalan Allah.

Selamat membaca dan mengkaji. Yang penting, sekalipun
kita “tidak turun ke padang” untuk berjihad,
sekurang-kurang kita kenal akan hukum jihad dan orang
yang berjihad.

Wassalam.